יום שני, 7 בנובמבר 2016

המחיר

יש תחרות בין מדינות העולם
מי הכי טובה מכולן.
יש את התל"ג ואת מדד המחירים
יש מי שבודקים צמיחה
ויש מי שמשווים שמחה
(כאילו באמת יש מדד לאושר)
יש אנשים שבודקים את פערי השוויון
ויש שמשווים בין חירויות ההמון
אבל, אם תרשו לי, ברצוני לטעון
שיש מדד יותר נכון.
איכות החיים
של ההם ששוכנים
בתחתית החברה שלכם.
האסירים, העזובים והנכים.
העניים, המובטלים והזנוחים.
שכן הם המחיר שאתם משלמים
בשביל כל שאר המדדים.