יום חמישי, 3 בספטמבר 2015

גיטנג'לי, מאת רבינדרנת טאגור, 27

זו הסיבה שאני מסב לך עונג
הסיבה לירידתך לארץ
אחרת, אדון שלושת העולמות,
אהבתך תהיה לשקר
זו הסיבה שאני מסב לך עונג
הסיבה לירידתך לארץ.
אני חלק מהחיבור שבך,
עוויתות הרגש שלך
זורמות בלבי
אני חלק מהחיבור שבך,
עוויתות הרגש שלך
זורמות בלבי
פניהם הרבות של גלי געגועיך
משתקפים בחיי.
זו הסיבה שאני מסב לך עונג
הסיבה לירידתך לארץ.

זו הסיבה, למרות שאתה מלך המלכים,
שאתה ממשיך לשוב אל תוך לבי
בלבוש מכשף
אתה תמיד ער, אדוני
זו הסיבה, למרות שאתה מלך המלכים,
שאתה ממשיך לשוב אל תוך לבי
בלבוש מכשף
אתה תמיד ער, אדוני

זו הסיבה שאתה פה, אדוני,
זו הסיבה שאהבתך נמצאת באהבה
של אוהביך
זו הסיבה שאתה פה, אדוני,
זו הסיבה שאהבתך נמצאת באהבה
של אוהביך
צורתך מבוטאת בשלמות
כששניים הופכים אחד
זו הסיבה שאני מסב לך עונג
הסיבה לירידתך לארץ.

(56)
כך הדבר ששמחתך בתוכי היא כה מלאה. כך הדבר שבשמו ירדת מטה אליי. הו אדון כל הרקיעים, היכן תמצא אהבתך בהעדרי!
לקחתני כשותף בעושר זה של עולמות. בלבי המשחק האינסופי של הנאותיך. בחיי רצונך לנצח ממשיך ליטול צורה.
ולשם כך, אתה אשר הינו מלך המלכים, עיטרת עצמך בחן לשבות את לבי. ולשם כף אהבתך מאבדת את עצמה בתוך אהבתו של אוהבך ושם אתה נראה בבירור באיחוד השלם של השניים.
  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה