יום שני, 30 ביוני 2014

מון בלאן, חלק שני, פרק 13. גליארד

13. גליארד

לאחר שישה שבועות במתקן הרפואי נערך דיון כללי בין המשקיעים בפרויקט, על מנת להגיע להחלטה אם וכיצד יש להמשיך את הפרויקט הזה, היות ונראה שאין כל התקדמות.
279,936 אנשים השתתפו בדיון שלמטרות נוחיות התחלק ל1296 קבוצות דיון קטנות יותר.
הדיון נמשך שישה ימים רצופים והפרוטוקול השלם שלו הכיל 10,077,696 טענות ותגובות שונות. למרות שאיש לא קרא את הפרוטוקול השלם, כן יצאו לציבור הרחב 216 סיכומי פרוטוקולים נפרדים אשר הגדול שבהם הכיל רק 46,656 תגובות.
כל הסיכומים נערכו ונאספו על ידי קבוצת עורכים שמנתה 7,776 אנשים אשר הגישו דו"ח מסוכם ומפורט של ממצאי הדיון שתורגם באופן מידי ל36 שפות.
קיצור של הדו"ח המסוכם נקרא על-ידי 60,466,176 אנשים שונים ברחבי העולם, אשר, למרות התנגדות בלתי משמעותית מצד אחוז אחד של החברה, קיבלו באופן פחות או יותר מוחלט את ממצאי הדו"ח ואת מסקנותיו.
כך, לאחר שהושקע סכום של 16,926,659,444,776 נקודות, בפרויקט הנוכחי, שלאחר שתברר שמו של הסובייקט נקרא "פרויקט דניאל", לא נמצאו כל סימנים גופניים או פסיכופיזיים  לקיומה של המחלה.
זאת למרות שבבדיקות הביהביו-קוגניטיביות כן נמצאו מספר גדול באופן ראוי לציון של פרדוקסים במערך הרעיוני של הסובייקט וכשש אמונות אבסורדיות בסיסיות (לאחר דרישה של קבוצת דיון אשר מנתה 1,679,616 מצביעים, הוחלט למחוק את רשימת האמונות הללו מכל הפרוטוקולים מטעמי צנעת הפרט).
מכיוון שעלות המשכו של הפרויקט, על פי ההערכות הצנועות ביותר, הייתה סכום של לא פחות מ101,559,956,668,416 נקודות, הוחלט להקפיא את הפרויקט עד שיובאו ממצאים חדשים.
באשר לדניאל, הוחלט להעביר אותו לדירת חדר באזור ו', ולספק לו תקציב מחייה שנתי של 2,176,782,336 נקודות. למרות שממוצע השכר בסביבתו של דניאל עומד רק על 362,797,056 למשפחה, הסכום שניתן לדניאל נתפש כפיצוי הולם לתלאות שחווה בשבועות האחרונים.
תקציב זה ניתן לו לשש שנים בלבד בחלקים שווים שיועברו לחשבונו אחת לחודשיים, כאשר נקבע עבורו שמתוך שכר זה יימסרו אחוז אחד תרומה, שישה אחוזי מחייה ושלושים ושישה אחוזי סביבה קרובה על מנת להקל על כניסתו לקהילה הסובבות אותו. הכול הסכימו שלאחר שש השנים הבאות יהיה על דניאל למצוא את אופני התעסוקה המתאימים לו על-מנת לאפשר לו לכלכל את עצמו בכבוד לשארית חייו הבוגרים. 

כמו-כן הייתה הסכמה על שש הנקודות הבאות: א. שלמרות גילו המופלג דניאל לא יקבל את הזכויות הניתנות לגמלאים. ב. שתינתן לדניאל גישה חופשית לקומות המסחר, ההשכלה והמגורים. ג. שתתאפשר לדניאל גישה מוגבלת לקומות המלאכה והמעקב. ד. שלא תתאפשר לדניאל גישה לקומות הילדים והחינוך עד שיתברר באופן וודאי שהוא נקי מהמחלה. ה. שבשום פנים ואופן לא תאושר לדניאל יציאה מהעיר. ו. שאם במהלך ששת השנים הקרובות תימצא הוכחה שדניאל נשא של המחלה, או אם בתום ששת השנים האלה הוא לא יצליח להשתלב בחברה ולהפוך לאזרח פעיל ותורם בעיר, הוא יומת באופן הומאני בהתאם לקנון העירוני מס 1296, סעיף 216.    

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה