יום ראשון, 18 בפברואר 2018

גיטנג'לי, מאת רבינדרנת טאגור, 35

Related image 35
כל האנשים סביבי
שאוהבים אותי
נושאים כבלים עבים
לקשרני.
אהבתך מקדמה לשלהם;
דרכיך שונות,
אינך קושרני,
אתה מביט בסודיות,
אתה נותן לי חירות.

לבלב אשכחם, האחרים
מוודאים שהם תמיד נראים.
אך יום אחר יום חולף
מבלי לראותך
אם אקרא לך או לא;
אתה מותיר לי לעשות כרצוני.
לך זה מספיק
לשמרני קרוב
לוודא שאיתי טוב.

32
בכל האמצעים הם מנסים לאחוז בי חזק אלה האוהבים אותי בעולם הזה. אך לא כך הדבר עם אהבתך שהיא גדולה משלהם והנך שומרני חפשי. לבל אשכחם הם לא מעזים להשאיר אותי לבד. אך יום חולף אחר יום ועודך נעלם.
אם אקרא לך בתפילותיי, אם לא אנצורך בליבי – אהבתך אלי עדיין מחכה לאהבתי. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה