יום שלישי, 4 בדצמבר 2012

צד א מחבר שני, חלק שני - מתוך 'אל מול שפות התהום'

בחלק הקודם דנו באופן שבו המושגים תלויים בשימוש שבהם. וטענו שהשימוש הזה מוגבל משום שלאיש אין גישה לכל שימוש ושימוש במושג כלשהו בכל מקום בעולם. סיבה נוספת היא שמשום שהשימוש במושגים אינו סופי, כלומר, המושגים עדיין נמצאים בשימוש בזמן זה, גם אם נוכל באיזו דרך, לאסוף את כל השימושים שהיו עד עתה, היות והרשימה אינה סופית, תמיד יהיו שימושים נוספים שהתרחשו בזמן המחקר עצמו ואחריו.
כאשר דנו במוגבלות המושג הוספנו את המושג 'מוגבל' לתוך הלקסיקון שלנו. המושג 'מוגבל' נראה מובן מאליו ממבט ראשון אבל, כאשר אנו משווים אותו לשלילתו, התמונה נהיית מורכבת הרבה יותר. כל דבר שהוא מוגבל הוא תחום באיזשהו מובן. אבל אם דבר מה תחום, ישנם בהכרח דברים הנמצאים מחוץ לתחום. בנוגע לשימוש במושגים באופן כללי מגבלות המושג הינם בין האופנים בהם משתמשים במושג לאופנים בהם לא משתמשים במושגץ. אבל כאשר אנו מדברים על מושג מוגבל ומושג לא מוגבל נוצרת תמונה אחרת לחלוטין.
לפי כל מה שאמרנו עד כה, למרות שהבנתנו את המושגים הינה מוגבלת ולעולם לא יכולה להיות מליאה, המושגים עצמם אינם מוגבלים, או, ליתר דיוק, הם בלתי מוגבלים. יש כאן פער מסויים בין המצב האפיסטמולוגי, לפיו הבנת המושגים אינה מלאה לעומת המצב המטאפיזי של המושגים עצמם שהם בלתי מוגבלים בעצם מהותם. פער זה נהייה חד כאשר אנו מכוונים את מבטינו אל השימוש במושגים.
כאשר אנו מבקשים להשתמש במושג אנו משתמשים באופן מסויים של המושג, בהתאם להקשר ולכוונה שלנו בשימוש במושג. מכיוון שאיננו יכולים להכיל את המושג כולו, אלא רק צורה מוגבלת של המושג, איננו יכולים להשתמש בצורה הבלתי מוגבלת של המושג בכלל. מכאן, כל שימוש במושג הינו שימוש באופן מוגבל של המושג.
אחרי כל ההגדרות המסועפות האלה (הגדרות מלשון גדר) אנחנו יכולים לדון באופן שימוש נפוץ מאוד של מושגים הקרוי, לפי שפינוזה, "מנקודת המבט של האינסוף".
ישנם שימושים רבים של המושגים המתייחסים למושג כמסמן של מסומן אינסופי או נצחי, מסומן אידיאי. זאת מבלי להניח עולם אידאי מקביל, או קטגוריות אפריוריות שהן המושגים הבלתי מוגבלים מתקיימים. כאשר אנו מדברים על "התנהגות האלקטרון" איננו מתייחסים לאלקטרונים ספציפיים איתם עבדנו אלא להתנהגות של הדבר הקרוי אלקטרון, כאילו היה מנותק מהפרטים המרכיבים אותו. שוב, איננו צריכים להניח את עולם האידיאות של אפלטון בשביל לדבר על התנהגות האלקטרון, אלא רק להניח שינם שימושים במושג אלקטרון המתייחסים אליו כאילו הוא היה דבר אחיד ואידאי.
דווקא בגלל שהמשמעות של המושגים היא נגזרת של השימוש בהם בפועל איננו יכולים להתעלם מהשימושים בצורה הבלתי-מוגבלת של המושג. שכן אם נבחר להתעלם או לשלול צורת שימוש אחת במושגים נפגע ביכולתנו להבין את המושגים. 
הדיון בפרק זה היה מעט מסובך ומסועף מדי. אל דאגה, אחרי הפרק הבא שבו נתייחס לייצוגים, נשוב לצד זה של הגשר ונראה שיטה פשוטה שבה ניתן לפענח את המשמעות של כל מושג באשר הוא מתוך התייחסות אך ורק לאלמנטים המרכיבים את אירועי השימוש האפשריים של המושג: הזמן, המקום, המוגבל והבלתי מוגבל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה